FAQs Complain Problems

बाह्रौ नगर सभा

Read More

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

पुष्कर भट्टराई

Image: 

Designation:

ईमेल: 
puskar.serna@gmail.com
फोन: 
9852835479

मुआब्जा दाबीको हकम्याद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बेलाका नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित नीतिगत निर्णय

बेलाका नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित नीतिगत निर्णय २०७४ /०७५

Pages

सूचना

जन प्रतिनिधि

Ashok Karki ( अशोक कार्की )
Mayor
ashokarki017@gmail.com
9841337792/9852829011
Jira Rai ( जिरा राई )
Deputy-Mayor
raijira@gmail.com
9842807070/9852829010

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dasharath123@gmail.com
फोन:
9851266033

फेसबुक पेज

जानकारी