FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरको आयोजनामा ,न.पा /गा .पा प्रमुख ,उप्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजकहरुलाई पूर्णखोप दिगोपना योजना तयारी सम्बन्धि १ दिने गोष्ठी संचालन हुदै आज , बेलका नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुखज्यू लगायत प्रशासकीय अधिकृतज्यू स