FAQs Complain Problems

वडा नं .२

तपेश्वरी गाविसकै वडा नं. , मिलाएर वडा नं.

नव निर्बाचित जनप्रतिनिधि बिबरण:-


प्रेम बहादुर दाहाल  बेलका-२  ५५ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८१९७२६३६४  
सबिता देबी चौधरी  बेलका-२  ६९ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०४७४३५०४  
ज्योति खत्री बाग्दास  बेलका-२  २९ महिला  दलिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८११७२२३११  
बिजय कुमार महतो  बेलका-२  ४७ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१५७०१८१३  
रामजी बुढाथोकी  बेलाका-२ ५३ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१६७१६८५५  
Population: 
7556
Ward Contact Number: 
९८१९७२६३६४