FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब २०८०/२०८१ को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

८०/८१ 07/27/2023 - 12:51 PDF icon आन्तरिक आय संकलन .pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

79/80 07/03/2023 - 11:55 PDF icon सिटिहल भाडा .pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

79/80 07/03/2023 - 11:53 PDF icon पशुचौपाया दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

79/80 07/02/2023 - 16:37 PDF icon दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना .pdf

Letter of Intent to award the contract

79/80 06/05/2023 - 11:08 PDF icon DOC-20230604-WA0020..pdf

Letter of Intent to award the contract

79/80 05/17/2023 - 08:31 PDF icon Belaka Municipality-(Sunmoon)_2 jetha 2080-Eng.pdf

संसोधित आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने आशयको सूचना !!

79/80 05/07/2023 - 10:58 PDF icon DOC-20230503-WA0008..pdf

प्राबिधिक प्रस्ताब स्वकृत गरी आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने आसयको सूचना !!

79/80 04/28/2023 - 10:31 PDF icon Belaka Napay-(Sunmoon)_14 Baihak 2080-Nep.pdf

Invitation for Sealed Quotations

79/80 04/13/2023 - 12:14 PDF icon Government Notice.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

79/80 04/07/2023 - 10:53

Pages