FAQs Complain Problems

वडा नं .३


टंकप्रसाद आचार्य  बेलका-३  ४२ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८१०३३७४६१
राम कुमारी चौधरी  बेलाका-३  ३४ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०४३४४४८८
बिष्णु कुमारी परियार  बेलका-३  ३६ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०४७८९४२४
फाल्गुन कार्की  बेलका-३  ३३ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६४१८६१७६
किशोर कुमार चौधरी  बेलका-३  ४० पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१३९२६५९७
Population: 
7512
Ward Contact Number: 
९८१०३३७४६१