FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब.२०८०/२०८१ को बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन ८०/८१ Thursday, November 16, 2023 - 03:40 PDF icon Annual Review ,2079,DCC - Copy.pdf
बेलका नगरपालिका शिक्षा शाखाको बार्षिक प्रतिबेदन-२०७९ ८०/८१ Thursday, August 3, 2023 - 12:01 File शिक्षा शाखा प्रतिवेदन २०७९।०८०.docx
प्रधान मन्त्री रोजकार कार्यक्रमको बार्षिक प्रतिबेदन -२०७९ ८०/८१ Thursday, August 3, 2023 - 11:59 PDF icon प्र म रो का रिपोर्ट २०७९।०८०-1.pdf
GESI Audit Report -2078 ७७/७८ Thursday, August 3, 2023 - 11:56 PDF icon Belaka Mun_GESI Audit Report.pdf
आ.व. २०७९/८० को बित्तीय प्रगति प्रतिबेदन !! 79/80 Wednesday, July 12, 2023 - 12:54 PDF icon बित्तिय प्रगति प्रतिबेदन .pdf
साना सिचाई कार्यक्रम (SIP) 79/80 Monday, February 20, 2023 - 08:35
आ.ब.२०७८/२०७९ को बार्षिक बित्तिय प्रतिबेदन 79/80 Friday, July 29, 2022 - 13:01 PDF icon बार्षिक बितिय प्रतिबेदन.pdf
आ.ब.२०७८/२०७९ को बार्षिक शैक्षक प्रगति प्रतिबेदन 78/79 Thursday, July 7, 2022 - 15:56 PDF icon बार्षिक शैक्षिक प्रगति प्रतिबेदन.pdf
नवौं नगरसभाको अधिबेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदारा प्रस्तुत प्रतिबेदन 78/79 Sunday, March 13, 2022 - 16:32 PDF icon प्रगति विवरण फाइनल-1.pdf
पञ्जिकरण शाखा को आ.ब २०७८/२०७९ को बार्षिक प्रतिबेदन ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 16:27 PDF icon Final Report Panjikaran shakha 11.pdf

Pages