FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नवौं नगरसभाको अधिबेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदारा प्रस्तुत प्रतिबेदन 78/79 Sunday, March 13, 2022 - 16:32 PDF icon प्रगति विवरण फाइनल-1.pdf
पञ्जिकरण शाखा को आ.ब २०७८/२०७९ को बार्षिक प्रतिबेदन ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 16:27 PDF icon Final Report Panjikaran shakha 11.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको आ व २०७८।०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 15:21 PDF icon Report Final.pdf
बार्षिक प्रतिबेदन २०७७/२०७८ स्वास्थ्य शाखा ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 13:55 PDF icon न.पा.स्तरिय बार्षिक समिक्षा ०७७।०७८ - Copy.pdf
आ.ब.२०७७-२०७८ को पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास शाखाको प्रगति ७७/७८ Thursday, August 5, 2021 - 13:50 PDF icon प्रगति पशु सेवा शाखा २०७७।७८(1)-compressed.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७६/२०७७ ७६/७७ Wednesday, April 21, 2021 - 10:59 PDF icon Final report belaka 2076.077_compressed.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७५/२०७६ ७५/७६ Wednesday, April 21, 2021 - 10:58 PDF icon Final report belaka २०७५।०७६_compressed.pdf
आ.ब २०७६/२०७७ को बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन ७६/७७ Friday, March 19, 2021 - 12:15 PDF icon बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन_compressed.pdf
आ.ब २०७६/२०७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७६/७७ Wednesday, November 11, 2020 - 11:04 PDF icon BelakaNapa Book_compressed.pdf
आ.ब २०७६/२०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिबेदन ७६/७७ Monday, October 19, 2020 - 15:18