FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब २०८१/२०८२ को लागि आर्थिक ऐन !! ८०/८१ 07/11/2024 - 14:44 PDF icon आर्थिक ऐन _२०८१.pdf, PDF icon पेज नं. ७ .pdf
बेलका नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका-२०८१ ८०/८१ 07/03/2024 - 12:40 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका .pdf
साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 06/11/2024 - 15:22 PDF icon साना सिचाई निर्देशिका.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मापदण्ड २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 14:12 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण मापदण्ड २०८०.pdf
सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धि मापदण्ड-२०८० ८०/८१ 08/03/2023 - 14:05 PDF icon pdf24_merged.pdf
आ.ब २०८०/२०८१ को बिनियोजन ऐन-२०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:06 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८० 3 .pdf, PDF icon विनियोजन ऐन-२०८०.pdf
आ.ब २०८०/२०८१ को आर्थिक ऐन ८०/८१ 07/27/2023 - 16:03 PDF icon प्रमाणित आर्थिक ऐन २०८०.pdf, PDF icon आर्थिक एेन संसोधन final 2080 .pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना !! 79/80 06/19/2023 - 12:04 PDF icon DPRP_Belaka.pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल योजना !! 79/80 06/19/2023 - 12:02 PDF icon LDCRP_Belaka.pdf
Belaka Municipality DPRP 79/80 12/28/2022 - 11:03 PDF icon Belaka Municipality_DPRP 2022_ Final.pdf

Pages