FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

 कटुञ्जेववला गाविसको वडा नं. , , , , , मिलाएर वडा नं. ,

बसन्त कुमार मगर  बेलका-६  २९ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८१६७१४४४९
विभा कुमारी राई  बेलका-६  ४२ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६३६७१७७२
गीता बि,क  बेलका-६  ३६ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८४२३७८६११
कुवेर कुमार मगर  बेलका-६  ४८ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८५२८३५२१७
नारायण राई  बेलका-६  ४५ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६२६२४८२९
Population: 
५१४६
Ward Contact Number: 
९८१६७१४४४९