FAQs Complain Problems

वडा नं .४


तिर्थ राज अधिकारी  बेलका-४ ४६ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८५१०७४८९५
कल्पना कटुवाल  बेलका-४  ४२ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१६७६५७२१
पर्मिला  बिश्वकर्मा  बेलका-४ ३४ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८२५७७१७९७/९८६२९७१४९९
उमेश राना मगर  बेलका-४ ३५ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०४९२४५१५
तेजेन्द्र राना  बेलका-४ ३१ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१९७८१७८३
Population: 
५२६०
Ward Contact Number: 
९८५१०७४८९५