FAQs Complain Problems

वडा नं.७
निकेश राई  बेलका-७  ४१ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८१५७१६७०३  
तबल माया राई  बेलका-७  ५४ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६०५३७२७८  
राममाया बिश्वकर्मा  बेलका-७  ३६ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१९७२१३१७  
टेक बहादुर कार्की  बेलका-७  ३८ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०३६९२६०९  
मंगल सिंह तामांग  बेलका-७  ५६ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०७७५६१५०  
Population: 
३३८०
Ward Contact Number: 
९८१५७१६७०३