FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर सभको बाह्रौ अधिबेशनबाट पारित निर्णय

८०/८१ 07/27/2023 - 16:10 PDF icon निर्णयहरु 6.pdf, PDF icon बार्हौ नगर सभा निर्णय २०८०.०३७-८.pdf

बिभिन्न मितिमा अपाङग समन्वय समितिबाट भएका निर्णहरु

79/80 11/09/2022 - 13:36 PDF icon अपाङगता समितिको निर्णयहरु.pdf

बिपद् बैठक निर्णय प्रदेश सरकार,स्थानिय सरकार सरोकारवाला बिच !!

79/80 08/03/2022 - 16:10 PDF icon New Doc 08-03-2022 15.06.pdf

कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०,२१,२२)

78/79 07/26/2022 - 13:05 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णयहरु_compressed.pdf

दशौ नगर सभा उपस्थिति

78/79 07/26/2022 - 12:24 PDF icon दशौँ नगर सभा उपस्थिति-compressed.pdf

दशौ नगर सभाको निर्णयहरु

79/80 07/18/2022 - 16:03 PDF icon दशौँ नगर सभाको निर्णय_compressed.pdf

प्रथम कार्यपालिका बैठक -दोस्रो कार्यकाल

78/79 06/13/2022 - 13:43 PDF icon प्रथम कार्यपालिका निर्णय - दोस्रो कार्यकाल_compressed.pdf

बेलाका नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित नीतिगत निर्णय

७४/७५ 02/25/2018 - 17:06 PDF icon बेलका नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित ,नीतिगत निर्णयहरु.pdf