FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पुरुषोतम घिमिरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत purushottam2016@gmail.com 9852075256
रबिकिरण आचार्य अधिकृत स्तर ( सातौं ) प्रशासन शाखा rabikiranacharya125@gmail.com 9852849056
डा.विशाल राई मेडिकल अफिसर नगर अस्पताल ९८०२७९९०७२
बिनोद मिश्र जन स्वास्थ्य अधिकृत जन स्वास्थ्य शाखा mishra.binod00@gmail.com ९८४४०५२८३३/9852829013
चेतनाथ गौतम Information officer प्रशासन शाखा bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np 9852835479
चन्द्रकान्त सतरा इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा haxorck24@gmail.com 9845226190
विन्दा तामांङ्ग सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.belakamun@gmail.com 9842412046
गायत्रा राई अधिकृत स्तर (छैठौं ) उ‍द्यम तथा सहकारी प्रवर्दन तथा सामाजिक बिकास शाखा raigayatra@gmail.com 984-2856578
राजान भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा belakamunlekha@gmail.com 9841626162
संजय रेग्मी अधिकृत स्तर (छैठौं ) प्रशासन शाखा sanjayregmi06@gm 9865658589
रमेश कार्की इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा rameshkarki243@gmail.com 9843393639
सुनिल दाहाल अधिकृत स्तर (छैठौं ) प्रशासन शाखा sunildahal.ddc@gmail.com ९८५२०५२१२५
बिमला थापा रोजगार संयोजक रोजगार शाखा bimlathapaa@gmail.com 9849888506
मनिषा राई भूमि ब्यबस्थापन ईकाई प्रमुख भूमि ब्यबस्थापन एकाई 40manisharai@gmail.com 9842334340
कमल चौधरी सि .अ .हे .ब .अ स्वास्थ्य शाखा kamalchaudhary567890@gmail.com ९८४२९४६२७७
मेख ब.मगर ना.सु राजश्व उप - शाखा प्रमुख mekhamgr21@gmail.com ९८६२९३४२४४
नानु कटेल सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा nanukatel020@gmail.com 9840600738
ज्योति राई सहायकस्तर पाँचौ महिला तथा बालबालिका शाखा raij319@gmail.com ९८६२९४१६२०
देव चन्द्र तामाङ प्रा . स शिक्षा शाखा belakamunedu2073@gmail.com 9826709938
एक ब. निरौला सहायक पाँचौ सामाजिक शाखा gopalniraula2037@gmail.com ९८४२८४७२५२
रबिन तामाङ MIS-operator पंजिकरण शाखा tamangrabin444@gmail.com / mis.belaka@gmail.com 9840052897/9815514678
अम्बिका निरौला MIS-operator पञ्जिकरण शाखा niraulaambika171@gmail.com 9805931100
मेनुका सेढाई खरिदार प्रशासन शाखा menukasedhai7@gmail.com 9861104603
कमल भट्टराई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर राजश्व शाखा kamalsinghbhattrai@yahoo.com 9842417407
रुपलाल महतो अमिन भूमि ब्यबस्थापन ईकाई 9817888939
शुसिल राई अ.स.ई sushilrai211@gmail.com ९८४९६६९०११
खगेन्द्र कटुवाल कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा ९८४२९७१०११
भरत कु. दाहाल EDF/DBA उधम बिकास शाखा udhyogbikas.shakhabelaka@gmail.com/bharat.dmegaudayapur@gmail.com 9842862124
उपेन्द्र ब. थापा इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा upendrathap010@gmail.com ९८५२८३५४१०
शरण कु. चौलागाई ना .प .से . .प्रा पशु शाखा ९८११७५३६७८
तारा नाथ आचार्या वडा सचिब १.नं. वडा कार्यालय belakamun1@gmail.com/ward1.belakamun1@gmail.com 9842887355
गोमा कार्की वडा सचिब ४ नं.वडा कार्यालय belakamun4@gmail.com 9842854688
रण ब. बुढथोकी वडा सचिब ८.नं.वडा कार्यालय bcran555@gmail.com ९८५७८४४८२४
तेज बहादुर भुजेल वडा सचिब वडा सचिब-९
यज्ञन्द्रनाथ मगर वडा सचिब ६ नं.वडा कार्यालय belakamun6@gmail.com ९८४२८७८५१८
बिर ब. राई वडा सचिब ७ नं.वडा कार्यालय belakamun7@gmail.com ९८४२८८२२४३
जानुका कार्की मनोबिमर्स कर्ता
देविन्द्र मगर अ.हे.ब स्वास्थ्य शाखा devidmogor@gmail.com ९८४२१९५०६१
किशोर श्रेष्ठ अ.हे.ब नगर अस्पताल shresthakishor740@gmail.com 9849394800
चेतनाथ दाहाल शिक्षा सहायक पाँचौं शिक्षा शाखा dpdahal333@gmail.com 9804731933
अमर शिवाकोटी फिल्ड सहायक पंजिकरण शाखा amar.yavnepal@gmail.com 9814731626
सुमित्रा नेपाली उधम बिकास सहजकर्ता उधम बिकास शाखा udhyogbikas.shakhabelaka@gmail.com 9805942705
महेश चौधरी सर्भेक्षक भूमि ब्यबस्थापन एकाई luckmahe12@gmail.com 9851238885
मन माया श्रेष्ठ तथ्यांक प्रविष्ट कर्ता भूमि ब्यबस्थापन ईकाई manamaya251@gmail.com ९८४२९८४२५१
गितेंद्र राई सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा jitenro9638@gmail.com ९८६७९८२६७२
जिवानन्द राम सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८२६७००२७२
अन्जना प्रधान ना.प्र .स कृषि शाखा anjanapradhan425@gmail.com ९८४३१८८५७०
संगीता कुमारी चौधरी ना.प्र .स कृषि ९८६२९२३२८८
मोहन कार्की नगर प्रमुखको स्वकीय सचिब नगर प्रमुख ज्यूको निजि सचिबालय belakamunmayor19@gmail.com 9860794107
महेन्द्र बस्नेत सवारी चालक ९८१९७५६३२९

Pages