FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चमेना गृहको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 08/03/2020 - 11:09

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी पुन:दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना..

७७/७८ 07/21/2020 - 10:27

बोलपत्र स्वकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 07/13/2020 - 15:00

चमेना गृह (Canteen) संचालन सम्बन्धी शिलबन्दि दर भाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/29/2020 - 15:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय-पत्र जारी गरिएको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/13/2020 - 15:25 PDF icon letter of intend_077-2-31.pdf

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको दोश्रो पटक सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 22:44 PDF icon sanitory-pad-2nd.pdf

वडा कार्यालय भवन र शिसुवा खोला सिंचाई आयोजनाको आसय पत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 22:39 PDF icon letter of intend02-28.pdf

लेकाली खेलमैदान निर्माण सम्बन्धी आसयको सूचना

७६/७७ 06/06/2020 - 15:41 PDF icon letter of intend khel maidan11.pdf

वडा नं. २ को कार्यालय भवन शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 16:20 PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको शिलबन्दि बोलपत्र सूचना.pdf

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/02/2020 - 21:49 PDF icon catloague_shopping_tractor.pdf

Pages