FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७६/७७ 08/08/2019 - 10:55 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

आ . ब २०७६ /०७७ को लागि पशु चौपाया ,हाट बजार ,सडक उपयोग कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि शिलबन्दी दरभाउ -पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/22/2019 - 15:16

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 06/11/2019 - 16:32

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:09 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:05 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:04 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:03 PDF icon letter of intend.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 05/26/2019 - 13:33

Invitation of Bids for the construction of Aambasi-Purandaha-Bhagalpur-Satpatre-Rampur Road

७५/७६ 04/12/2019 - 11:24 PDF icon IMG_20190411_0003.pdf

सोमबारे -मैनामैनी -मयुंटार सडक स्तरोन्नति कार्यको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७५/७६ 03/29/2019 - 10:55 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf

Pages