FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

काडेतार घेराबेरा सम्बन्धी ठेक्का सूचना

७६/७७ 01/27/2020 - 14:43 PDF icon काडेतार घेराबेरा सूचना१०-१३.pdf

आम्बासी-पुरन्दह-भागलपुर-रामपुर सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/26/2020 - 22:42 PDF icon आम्बासी-पुरन्दह-रामपुर सडक ठेक्का सूचना.pdf

६ नं. वडा सेवा केन्द्र भवनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय-पत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/23/2020 - 16:26 PDF icon ६ नं. वडा सेवा केन्द्र भवनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/23/2020 - 11:15 PDF icon तार घेराबेरा सुचना १०-०९.pdf

निम्न वडा कार्यालय निर्माणका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना ,

७६/७७ 12/03/2019 - 11:43

ह्युमपाईपको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

७५/७६ 11/20/2019 - 09:28 PDF icon hyumpipe.pdf

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

७६/७७ 11/20/2019 - 09:25 PDF icon taar jali.pdf

ह्युमपाईप र ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 10/26/2019 - 20:51 PDF icon hyumpipe.pdf

ढुंगा ,गिट्टी ,बालुवाको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 08/11/2019 - 16:19 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

हाट बजार ,बिज्ञापन कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि पुनः शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान को सूचना

७६/७७ 08/11/2019 - 16:17 PDF icon दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति.pdf

Pages