FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:09 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:05 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:04 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:03 PDF icon letter of intend.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 05/26/2019 - 13:33

Invitation of Bids for the construction of Aambasi-Purandaha-Bhagalpur-Satpatre-Rampur Road

७५/७६ 04/12/2019 - 11:24 PDF icon IMG_20190411_0003.pdf

सोमबारे -मैनामैनी -मयुंटार सडक स्तरोन्नति कार्यको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७५/७६ 03/29/2019 - 10:55 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७५/७६ 03/22/2019 - 14:08 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना-converted.pdf

सोमबारे -मैनामैनी-मयुंटार सडक स्तरउन्नति को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 02/14/2019 - 12:21 PDF icon IMG_20190214_0001.pdf

वडा कार्यालय -४,५,८ को भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 02/06/2019 - 16:26 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र दर भाउ -पत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages