FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Addendum of Notice

79/80 09/15/2022 - 10:34 PDF icon Addendum Notice.pdf

Invitation for bids

79/80 09/12/2022 - 10:43

Letter of Intent to award the contract !!

79/80 08/11/2022 - 10:33

आ.ब . २०७९/२०८० को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

79/80 07/22/2022 - 07:52 PDF icon Notice.PDF

आ.ब . २०७९/२०८० को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

78/79 07/05/2022 - 17:34 PDF icon आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सूचना.pdf

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्व गरिएको सूचना !!

78/79 07/04/2022 - 13:02 PDF icon sanatary pad.pdf

सेनिटरी प्याड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आहवानको सूचना !!

78/79 06/09/2022 - 17:42

Letter of Intent to award the contract

78/79 05/23/2022 - 16:44

Invitation for bids

78/79 05/02/2022 - 00:00 PDF icon smd 5x20.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!

78/79 04/08/2022 - 11:03 PDF icon Belaka Napa 5x20.pdf

Pages