FAQs Complain Problems

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई लगायतका टोलिद्वारा सप्तकोशि कटान क्षेत्रको अनुगमन साथै बिस्थापित राखिएको स्थानको निरिक्षण !!