FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिका वडा नं - ८ र सप्तकोशी

Read More

मैनाराजा मैनारानी मन्दिर बेलका वडा नं -७

Read More

कोशी टप्पु

Read More

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

समकोण कार्यक्रम को २३० औं अंक ,बेलका नगरपालिकाबाट ,महिला मुद्दामा पुरुषको साथ भन्ने मूल बिषयमा

Read More

ह्युमपाईपको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

झो.पु.फेब्रिकेसन तथा पार्टस सप्लाई सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी पदको शारिरीक परिक्षण सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
swostikthapa@gmail.com
9852835383
नगर उप प्रमुख
crajkumaari@gmail.com
9852829018
प्रबक्ता
९८५२८२९००९

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
belakamun@gmail.com
फोन:
९८५२८२९०१९
शाखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
Email:
bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np
फोन:
9852835479

जानकारी