FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिका वडा नं - ८ र सप्तकोशी

Read More

मैनाराजा मैनारानी मन्दिर बेलका वडा नं -७

Read More

कोशी टप्पु

Read More

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

समकोण कार्यक्रम को २३० औं अंक ,बेलका नगरपालिकाबाट ,महिला मुद्दामा पुरुषको साथ भन्ने मूल बिषयमा

Read More

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बेलका नगरपालिकाको मोबाईल एप्स संचालन सम्बन्धमा

प्रयोग गर्ने तरिका 

  • Android मोबाइल को play store मा जाने 
  • Belaka Municipality टाइप गर्ने 
  • App Install गर्ने 
  • अब चलाउने वा
  • तलको लिंकमा किलिक गरि बेलका नगरपालिकाको एप्स प्राप्त गर्न सकिन्छ
  • https://androidappsapk.co/developer/department-of-information-technology-doit/

जगदीश पराजुली

Image: 
ईमेल: 
jprajuli74@gmail.com
फोन: 
9861190383
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

Pages

सूचना

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
swostikthapa@gmail.com
9852835383
नगर उप प्रमुख
crajkumaari@gmail.com
9819758936
प्रबक्ता
९८५२८२९००९

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
belakamun@gmail.com
Phone Number:
९८५२८२९०१९
शाखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
Email:
bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np
Phone Number:
9852835479

जानकारी