FAQs Complain Problems

८०/८१

कृषक सहकारी/कृषक समुह /सिचाई उपभोक्ता समिति/कृषि उद्यमी/कृषि फर्महरुलाई सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

सडकको केन्द्रबाट दाया बायाँ क्षेत्र खाली गर्ने गराउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सहकारी तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा !!

श्री  सहकारी संस्थाहरु (सबै )

बेलका नगरपालिका ।

कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना !!

Pages