FAQs Complain Problems

८०/८१

मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका परिवारको लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने सम्बन्धि सूचना !!

कृषि स्नातक तथा पशु चिकित्सक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्वन्धि सूचना !!

म्यादी नगर प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!

लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना !!

Pages