FAQs Complain Problems

८०/८१

Invitation for bids

न्यूनतम रोजगारीमा आवद्व हुन चाहाने ईच्छुक बेरोजगार ब्यक्तिहरुको लागि सूचना !!

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा) उत्खनन्, संकलन तथा विक्रि उठाउने सम्बन्धि (बढाबढ) बोलपत्र आह्वानको सूचना।

दस्तावेज: 

आ.ब २०८०/२०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन छुट भएका लाभग्राहिहरुको लागि सूचना !!

Pages