FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा ,गिट्टी ,बालुवाको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

हाट बजार ,बिज्ञापन कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि पुनः शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान को सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

आ . ब २०७६ /०७७ को लागि पशु चौपाया ,हाट बजार ,सडक उपयोग कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि शिलबन्दी दरभाउ -पत्र आव्हानको सूचना

Pages