FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिबार्य सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

बेलका नगर अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

अपाङग परिचयपत्र लाभग्राही सूची !!

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को सुझाप कार्यन्वन सम्बन्धमा !!

Pages