FAQs Complain Problems

79/80

बेलका न.पा आ.ब २०७९/२०८० को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना !!

श्री सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरु(स्थायी,अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी),

बेलका नगरपालिका ।

का.सा.मु फारम भरी बुझाउने सम्बन्धमा !!

श्री सम्पूर्ण कर्मचारीहरु (स्थायी, करार तथा ज्यालादारी)

बेलका नगरपालिका रामपुर,उदयपुर ।

बेलका न.पा आ.ब २०७९/२०८० को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना !!

श्री सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि ज्यूहरु,

बेलका नगरपालिका ।

पूर्ण खोप दिगोपना सुनिस्चितता घोषणा कार्यक्रममा सहभागि भै दिने सम्बन्धमा !!

Pages