FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

RFP स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

आ.व.२०७८/०७९ को लागि औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सुचना !!

बेलका नगरपालिका पशु पन्छि तथा मत्सय बिकाश शाखाको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताब आहवान सम्बन्धि सूचना ,सरोकारवाला सबािमा जानकारिको लागि !!!

उदयपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी गरिएको आदेश !

प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

Pages