FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिद्यालय लेखा परिक्षकका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!

१० शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तको सूचना !!

दस्तावेज: 

जग्गादाताहरुको लागि सूचना !!

१० शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि

सहकारी संस्थाहरुलाई परीपत्र तथा निर्देशन गरीएको सम्बन्धमा !!

दस्तावेज: 

Pages