FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा

श्री वडा अध्यक्षज्यू /वडा सचिब ज्यूहरु ,

वडा नं (१-९ ),

बेलका नगरपालिका

किसान call center

किसानहरुको समस्या ,गुनासो सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउनको लागि किसान call center को Toll free number :16603542111.ntc प्रयोग कर्ताले निशुल्क रुपमा सो नम्बर मा फोन गरि लाभ लिन सकिने !!!

Pages