FAQs Complain Problems

79/80

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको बिबरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धीअत्यन्त जरुरि सूचना !!

बैक खाता खोल्न छुटेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको लागि अत्यन्त जरुरि सूचना !!

दस्तावेज: 

बाल अधिकार समितिका समाजसेवी,बालमनोबिज्ञन र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाको सूची !!

दस्तावेज: 

Pages