FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालय (१-९ ) बेलका नगरपालिका मौज्दात ढुंगा ,गिटी र बालुवा बिक्रि बितरण सम्बनधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाईघाट ,उदयपुर बाट भएको परिपत्र आवश्यक कारबाहीको लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: