FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालय (१- ९ ) बेलका नगरपालिका

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय च .नं ५८ ,मिति २०७७/०८/०३ को पत्र आवश्यक कारबाहीको लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध छ |

आर्थिक वर्ष: