FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिका शिक्षा शाखाको ईन्टरनेट जडान गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना,सरोकारवाला बिद्यालयहरुले ५ दिन भित्रमा प्रस्ताबनाको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताब पेश गर्नु हुन !!

आर्थिक वर्ष: