FAQs Complain Problems

७५/७६

हेल्बीटास नेपालको प्राबिधिक सहयोग डन्वसको सिप बिकास केन्द्र र बेलका नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा ३९० घन्टे तह -1 , सिलाई कटाई तालिमको सूचना !! सरोकारवाला सबै मा सूचित गर्दछौ |

खसी बोका संकलन तथा बिक्रि केन्द्र सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

खसी बोका संकलन तथा बिक्रि केन्द्र सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages