FAQs Complain Problems

७५/७६

मुआब्जा दाबीको हकम्याद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ.व.०७५-७६ को आन्तरिक ठेक्का आब्हानको सूचना

आन्तरिक ठेक्का सूचना

दस्तावेज: 

कविराज पदको नियुक्तीका लागि सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना

कविराज पदको नियुक्तीका लागि सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्काभेटर र ट्र्याक्टर ड्राईभरको लागी करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

ड्राईभर करार सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages