"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पुष्प बहादुर बुदथोकी पशु चिकित्सक पशु शाखा ९८५२०५१५१०
मदन सुवेदी लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा subedimdn@gmail.com ९८४३५५६०३५
ओमकार सापकोटा लेखापाल लेखा शाखा omkarsapkota@gmail.com ९८१९३७६३६७
राम सली तामाङ्ग सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा ९८६२९९२२३०
सबिनराज ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिका ९८५२८३५४७९
तिर्थराज आचार्य लेखा प्रमुख लेखा शाखा ९८५२८३५४७८
कुमार कार्कि प्रशासन तथा जिन्शी शाखा प्रमुख प्रशासन तथा जिन्सि शाखा ९८४२८२२५३२