FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धर्मानन्द जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन dharmajoshi@yahoo.com 9852835479
चेतनाथ गौतम शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9841276764
जगदीश पराजुली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख jprajuli74@gmail.com 9861190383
सुनील निरौला शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा snlniraula@gmail.com 9842374643
विन्दा तामांङ्ग सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत bindatamang81@gmail.com/ito.belakamun@gmail.com 035-430116
जिरा राई उधम विकास अधिकृत उधम शाखा raijira7@gmail.com 9842807070/9852835858
रमेश चन्द शिक्षा सहायक पाँचौं शिक्षा शाखा rchand2047@gmail.com
एक बहादुर निरौला सामाजिक शाखा प्रमुख सामाजिक शाखा ९८४२८४७२५२
उपेन्द्र बहादुर थापा सव ओभरसियर प्राबिधिक शाखा ९८५२८३५४१०
बिरन्ची यादव प .स्वस्थ प्राबिधिक पशुसेवा शाखा ९८१९३४७७८६
रुपलाल महतो अमिन प्राबिधिक शाखा
उमेश कटुवाल प्रशासन तथा जिन्शी शाखा प्रमुख 9814785940
सुरेन्द्र बस्नेत उजुरी प्रशासक न्याय सचिबालय ९८४२८७६५०७
दिपु चौधरी का .स न्यायिक समिति ९८१४७५७४८१
सन्तोष पौडेल कम्प्युटर अपरेटर सूचना शाखा santozpdl@gmail.com, poudel_ujjwal@yahoo.com
गोकुल के .सी का .स ९८१७७२६१६२
रबिन तामाङ MIS-operator mis.belakamun2gmail.com 9840052897
जानुका कार्की मनोबिमर्स कर्ता
अम्बर शिवाकोटी फिल्ड सहायक
महेश्वर चौधरी सव ओभरसियर प्राबिधिक शाखा 9804039345
बिना श्रेष्ठ का .स न्यायिक समिति ९८१९४३७३०१
रेवत कार्की सव ओभरसियर प्राबिधिक शाखा rewatkarki1993@gmail.com 9852064722
शरण कुमार चौलागाई ना .प .से . .प्रा पशु शाखा ९८११७५३६७८
अनिल चामलिंग सव ओभरसियर प्राबिधिक शाखा
ईन्द्र कान्त झा का .स पशु शाखा ९८२४७३६५५०
रामेश्वर चौधरी का .स कृषि शाखा ९८१४३७९९०४
निर्मल कुमार कार्की ना.प्र .स कृषि शाखा ९८६२८४४४३७
मन नारायण श्रेष्ठ सरसफाई सहज कर्ता नागरिक सहायता कक्ष तथा दर्ता चलानी फाँट
तेज बहादुर भुजेल वडा सचिब वडा सचिब-९,३
जनार्धन भट्टराई कार्यलय सहयोगी बेलाका नगरपालिका
सबिना मगर पोषण सहजकर्ता सामाजिक शाखा sabinamagar9817@gmail.com 9817717112
नुनीराम राई नगर प्रमुखको स्वकीय सचिब ९८५२०३२२२४
कमल भट्टराई खरिदार प्रशासन kamalsinghbhattrai@yahoo.com 9842417407
बुद्दी तिमल्सिना कृ .प्र .अधिकृत कृषि शाखा buddhinathtimsina@gmail.com 9843019295
प्रविन कुँवर सहज कर्ता सामाजिक शाखा prabinkuwar111@gmail.com 9817706050

Pages