"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
बेलाका नगरपालिकाको आय व्यय बिबरण ७४/७५ असोज आय 02/25/2018 - 13:12 PDF icon income expenditure of Belaka Municipality 2074.pdf