"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ह्युम्पाईप खरिद तथा हेभी कोटेड तार खरिद कार्यक्रम को शिल्बन्धि दरभाउ -पत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/08/2019 - 13:11 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ -पत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७४/७५ 11/04/2018 - 12:19 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना.pdf

Public Procurement Notice

७५/७६ 09/13/2018 - 14:30 PDF icon satar nirman suchana.pdf

Public Procurement Notice

७५/७६ 09/12/2018 - 16:06 PDF icon sabha hall thekka.pdf

सभाहल निर्माण कार्यको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 09/09/2018 - 13:55 PDF icon सभाहल_निर्माण_कार्यको_शिलबन्दी_दरभाउ_पत्र_आभान्को_सूचना(1).PDF

क्याटलग वा ब्रोसर स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 09/06/2018 - 12:47 PDF icon catlogue.pdf

Pick up Truck Supply Notice

७५/७६ 08/21/2018 - 09:27 PDF icon pick up truck.pdf

Back hoe loader supply notice

७५/७६ 08/21/2018 - 09:13 PDF icon back hoe loader.pdf

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 05/16/2018 - 17:53 PDF icon bhul sudhar.pdf

Invitation for the Supply and Delivary of the Hydrulic Exavator

७४/७५ 05/08/2018 - 17:10 PDF icon Invitation for the supply and delivary of the hydrulic exavator(1).pdf

Pages