FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ह्युमपाईपको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

७५/७६ 11/20/2019 - 09:28 PDF icon hyumpipe.pdf

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

७६/७७ 11/20/2019 - 09:25 PDF icon taar jali.pdf

ह्युमपाईप र ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 10/26/2019 - 20:51 PDF icon hyumpipe.pdf

ढुंगा ,गिट्टी ,बालुवाको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 08/11/2019 - 16:19 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

हाट बजार ,बिज्ञापन कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि पुनः शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान को सूचना

७६/७७ 08/11/2019 - 16:17 PDF icon दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७६/७७ 08/08/2019 - 10:55 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

आ . ब २०७६ /०७७ को लागि पशु चौपाया ,हाट बजार ,सडक उपयोग कर तथा कवाडी कर संकलनका लागि शिलबन्दी दरभाउ -पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/22/2019 - 15:16

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 06/11/2019 - 16:32

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:09 PDF icon letter of intend.pdf

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 12:05 PDF icon letter of intend.pdf

Pages