"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

रेवत कार्की

ईमेल: 
rewatkarki1993@gmail.com
फोन: 
9852064722
Section: 
प्राबिधिक शाखा