"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

वर्तमान

सबिना मगर

Image: 
ईमेल: 
sabinamagar9817@gmail.com
फोन: 
9817717112
Section: 
सामाजिक शाखा

नर नाथ रेग्मी

ईमेल: 
narnathregmi@gmail.com
फोन: 
9844681125
Section: 
कृषि शाखा प्रमुख

Pages