"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Back hoe loader supply notice

ब्याक हो लोडर खरिद सूचना

दस्तावेज: 

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages