FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बेलका नगरपालिका पशु सेवा शाखा दारा ब्यबसायिक पशुपंक्षी बजार प्रबर्दन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा ,सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराउदछौ !!

दस्तावेज: 

बेलका नगरपालिकाबाट प्रबाह हुने प्रशासनिक तथा कामकाज सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा यही मिति २०७६/०१/२५ देखी २०७६/०१/२७ सम्म बेलका नगरपालिकाको ५ बर्षे रणनीतिक योजना तयारीका लागि सबै शाखाका कर्मचारीहरु भेडेटार प्रस्थान हुने तय भएको हुँदा ,सो आवदी भरमा यस कार्यालयबाट प्रबाह हुने प्रशासनिक कामकाज तथा सेवामा केही अशर पर्ने भएको जानकारी यसै सूचना मार्फत आम नगरबासिमा स

Pages