"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सूचना तथा समाचार

बेलका नगरपालिकाको वेवसाईटमा तँपाईलाई हार्दिक स्वागत छ ।

बेलका नगरपालिकाले सम्पूर्ण बेलका बासीहरु लगायत बेलकाको विषयमा चासो राख्ने सबैयको चाहनालाई मध्येनजर गर्दै वेवसाईट तयार गरेकोले सम्पूर्णलाई यसमा स्वागत छ । यो वेवसाईट कस्तो लाग्यो यसमा भएको Poll मा आफ्नो मत ब्यक्त गरिदिनुहोला, धन्यवाद ।

Pages