"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सूचना तथा समाचार

संङ््घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पिछडिएको समुदाय (इद्यऋ) उत्थान विकास समिति पिछडिएको समुदाय छात्रवृति सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

पोखरी निर्माण, साना सिंचाई, औजार वितरणको लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages