FAQs Complain Problems

समाचार

बेलका नगरपालिका कृषि शाखाको आ.ब २०७६/०७७ दोश्रो चौमासिक कार्यक्रम अन्तरगत निम्न कार्यक्रम संचालनका लागि ईच्छुक कृषक समुह ,उधमी कृषक ,कृषि सहकारीहरुका लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ,सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचित गर्दछौ !!

आर्थिक वर्ष: