"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

कृषि समूह दर्ता तथा नबिकरण

(क ) समूह दर्ता

निबेदन

समूहको मईन्युटको निर्णयको प्रतिलिपि

कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

बिधान

वडा कार्यलय र सेवा केन्द्रको सिफारिस

(ख ) समुह नबिकरण :

नाबिकरंणको लागि प्रमाणपत्र

 

Pages