"अार्थिक समृद्धी सामाजिक न्याय र भौतिक पुर्वाधार

तपाईलाई बेलका नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
44% (24 votes)
राम्रो
18% (10 votes)
ठिकै
38% (21 votes)
Total votes: 55