"अार्थिक समृद्धी सामाजिक न्याय र भौतिक पुर्वाधार

तपाईलाई बेलका नगरपालिकाले दिने सेवा प्रबाह कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
20% (12 votes)
ठिकै
38% (23 votes)
धेरै राम्रो
43% (26 votes)
Total votes: 61