"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

तपाईलाई बेलका नगरपालिकाले दिने सेवा प्रबाह कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
20% (12 votes)
ठिकै
38% (23 votes)
धेरै राम्रो
43% (26 votes)
Total votes: 61